Sprawdź gdzie kupić

infolinia

801 130 023

info@novitus.pl

Kasy on-line coraz bliżej.

23 Listopad 2016

Kolejna porcja newsów o przyszłości kas on-line. Prezentujemy Wam dzisiaj wszystkie te informacje, które w toku prac nad nowymi przepisami uznaliśmy za najbardziej pewne i nie podlegające już dalszym modyfikacjom, jednak nie można wykluczyć, że pojawią się jakieś drobne zmiany przedstawionych przez nas założeń. Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem, a jeśli pojawi się więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy – piszcie do nas na adres: kasyonline@novitus.pl

 

Etap konferencji uzgodnieniowych zakończony.

W ostatni wtorek, 22 listopada przy udziale ekspertów Novitus, zakończyły się w Ministerstwie Rozwoju konferencje uzgodnieniowe dotyczące kształtu nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać nowe kasy rejestrujące.  Oznacza to, że wszystkie zgłoszone w konsultacjach publicznych oraz międzyresortowych uwagi i propozycje zostały już rozpatrzone i uwzględnione w ostatecznej wersji projektu rozporządzenia, bądź oddalone.

Główny kierunek i założenia rozporządzenia wyznaczały Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, jednak szczególny wkład w jego ostateczny kształt wnieśli głównie producenci urządzeń fiskalnych. Od początku dbaliśmy też o to, aby utrzymać obecny sposób dystrybucji oraz serwisowania urządzeń fiskalnych oparty o rozległe sieci dealerskie, w czym wspierała nas mocno Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej. Uważamy, że udało nam się ten cel zrealizować poprzez zapisy rozporządzenia.

W konferencjach uzgodnieniowych brali udział m.in. wszyscy producenci zrzeszeni w Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, OPBF, FROB, POHiD i wiele innych podmiotów, które w większym bądź mniejszym stopniu współpracowały przy tworzeniu nowego rozporządzenia.

 

Kasy fiskalne on-line

 

Co i jak?

Nie oznacza to, że projekt dokumentu jest już gotowy. Niektóre jego zapisy mocno zależą od tworzonych równolegle założeń repozytorium i jego możliwości oraz potrzeb Ministerstwa Finansów i służb kontrolnych, a także samej komunikacji kas z repozytorium. Te fragmenty będą jeszcze w projekcie tworzone i mogą ulegać modyfikacjom. Całość podlegać będzie w kolejnym kroku weryfikacji przez służby legislacyjne i odpowiednie departamenty Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Jedno jest pewne, w najbliższych dniach będziemy mogli opublikować szczegółową informację o ważniejszych założeniach całego systemu, o sposobie działania kas onlineowych, ich przyszłych możliwościach oraz konstrukcji. Będzie to informacja pewna, bo oparta na rzeczywistym dokumencie, a nie na przewidywaniach ekspertów, które wielokrotnie okazały się nieprecyzyjne lub całkowicie nietrafione.

Kiedy?

Wciąż nie jest znana dokładna data rozpoczęcia wymiany kas i zapewne nie poznamy jej jeszcze w tym roku. Ważne, że to rozporządzenie nie określa szczegółowego harmonogramu wymiany starych kas na nowe kasy on-line, więc również w projekcie takich informacji nie będzie.  Rozporządzenie, po jego ostatecznym zatwierdzeniu będzie podlegać jeszcze notyfikacji w Unii Europejskiej, dlatego jego wejście w życie planowane jest na pierwszy kwartał 2017 roku.

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus